Στυλιανίδης: ‘Μη επιλέξιμες’ οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες…

Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Γενικός συναγερμός επικρατεί στους βιβλιοθηκονόμους, αλλά και στους πανεπιστημιακούς, λόγω της διακοπής της χρηματοδότησης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών τους, που έχει αποφασιστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Οι βιβλιοθήκες αποκλείστηκαν από το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης, με την κυβέρνηση να μη δεσμεύεται για την ένταξη της χρηματοδότησης στον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ ταυτόχρονα δηλώνεται η αδυναμία των ΑΕΙ για την χρηματοδότηση τους.

«Το θέμα πρέπει να επανεξεταστεί για να μπορέσουν οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους, με κύριο στόχο την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της διδασκαλίας και της έρευνας και τη δημιουργία ενημερωμένων και συνειδητοποιημένων χρηστών της πληροφορίας» επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (και καθηγητής του τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ), Βασίλης Παπάζογλου.

Ακόμα, ο αντιπρόεδρος του συνδέσμου και πρώην αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου των Αθηνών κ. Μιχ.Δερμιτζάκης, επισημαίνει: «Για πρώτη φορά στα 170 χρόνια υπάρξεως του Πανεπιστημίου των Αθηνών, οι καθηγητές και οι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους μέσα και υπηρεσίες βιβλιοθήκης τα οποία ως πριν από μερικά χρόνια μας ήταν παντελώς άγνωστα. Ο προγραμματισμός ο οποίος υπήρχε και υπάρχει για νέες δράσεις και υπηρεσίες, ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που δημιουργούνται, δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη χρηματοδότησή τους από το λεγόμενο Δ΄ Πακέτο Κοινοτικής Στήριξης».

Αν δεν αλλάξει η κατάσταση, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, τα σπασμένα θα τα πληρώσουν 500 βιβλιοθηκονόμοι οι οποίοι κινδυνεύουν με απόλυση στα τέλη του 2008…

Το θέμα μεταφέρθηκε και στη Βουλή, με τους βουλευτές κ. Περικλή Κοροβέση και κ. Δραγασάκη Γιάννη να θέτουν την ακόλουθη επερώτηση:

«Αθήνα, 31/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
– Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
– Οικονομίας & Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, με την ένταξή τους στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΑΕΑΚ) εδώ και 10 και πλέον χρόνια, αξιοποιώντας χρηματοδοτήσεις του ΚΠΣ, υλοποίησαν σε εθνικό επίπεδο σημαντικά προγράμματα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω δράσεις:
1. Δημιουργία συλλογικού καταλόγου των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
2. Δυνατότητα πρόσβασης σε 13.500 ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά για το σύνολο των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας
3. Δημιουργία Μονάδας Ολικής Ποιότητας
4. Δημιουργία πύλης πρόσβασης για τον εντοπισμό υλικού στους καταλόγους
των βιβλιοθηκών (Ζέφυρος)

Επιπλέον, σε επίπεδο ιδρύματος, οι βιβλιοθήκες:
• Στελεχώθηκαν με εξειδικευμένο προσωπικό
• Εμπλούτισαν και ανέπτυξαν τις συλλογές τους
• Οργάνωσαν και προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για τη στήριξη της εκπαίδευσης, τοπικά και από απόσταση

Όμως, σύμφωνα και με καταγγελίες φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο, η πολιτική απαξίωσης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που ακολουθεί το ΥΠΕΠΘ δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο όχι μόνο για την εξέλιξη και περαιτέρω ανάπτυξη, αλλά και την επιβίωση του συστήματος που με τόσο κόπο μέχρι σήμερα χτίστηκε.

Κι αυτό γιατί για την περαιτέρω χρηματοδότηση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, η οποία στηρίχθηκε σε προγράμματα του ΚΠΣ, που τώρα σταμάτησαν, έπρεπε να υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Όμως δεν περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ούτε στην Αναπτυξιακή Στρατηγική για την περίοδο 2007-2013 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» του ΥΠΕΠΘ, ούτε στην «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΥΠΟΙΟ.

Επειδή η μη συνέχιση της χρηματοδότησης συνεπάγεται:

• Αδυναμία των βιβλιοθηκών να στηρίξουν το πολύπλευρο έργο που παράγεται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ιδιαίτερα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση και την έρευνα.
• Αδυναμία ίδρυσης των ιδρυματικών καταθετηρίων (institutional repositories, προαπαιτούμενο για χρηματοδότηση από το European Research Council)
• Μείωση του ωραρίου λειτουργίας των βιβλιοθηκών
• Απόλυση 500 και πλέον βιβλιοθηκονόμων που απασχολούνται σ’ αυτές και μισθοδοτούνται από τα ΚΠΣ,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Με ποιο σκεπτικό η χρηματοδότηση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δεν περιλαμβάνεται στην Αναπτυξιακή Στρατηγική για την περίοδο 2007-2013 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» του ΥΠΕΠΘ, ούτε στην «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΥΠΟΙΟ;

2. Προτίθενται να μεριμνήσουν ώστε να επανενταχθούν στο Εθνικό Σχέδιο Περιφερειακής Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2009-2013 οι Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί;

3. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί η συνέχιση του σημαντικού έργου των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυσή τους η οποία κρίνεται απαραίτητη για να μην καταργηθούν και απαξιωθούν οι υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί ώστε να συνεχίσουν να στηρίζουν το διδακτικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους;

4. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί η συνέχιση των απασχόλησης των εργαζομένων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Περικλής Κοροβέσης
Δραγασάκης Γιάννης»

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ως απάντηση, αρκέστηκε στο να αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Στο πλαίσιο της διαβούλευεσης για το Επιχειρισιακό Πρόγραμμα ‘Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση’ με την Ευρωπαϊκή επιτροπή οι δαπάνες για την κάλυψη των πάγιων και λειτουργικών εξόδων δράσεων των βιβλιοθηκών κρίθηκαν ως μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση» μαζί με γενικότητες τύπου:
«Η εν λόγω στρατηγική βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία τόσο με τον στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής ένωσης όσο και με τη νέα προσέγγιση προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων που απαιτεί προσανατολισμό στη στοχοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική της Συνοχής και τη Στρατηγική της Λισσαβόνας».

(Ολόκληρη την απάντηση θα τη βρείτε εδώ)

Στο ίδιο ύφος περιορίστηκε και η απάντηση του κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη εκ μέρους του ΥΠΕΠΘ:
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το επιχειρισιακό πρόγραμμα ‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 θεωρεί μη επιλέξιμες τις δαπάνες για τα πάγια και λειτουργικά έξοδα των δράσεων και υποστηρίζει τη χρηματοδότηση πράξεων ιδίως καινοτόμου χαρακτήρα».

(Ολόκληρη την απάντηση θα την βρείτε εδώ)

Η εύλογη ερώτηση που δημιουργείται είναι: πώς θα μπορέσουν οι Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να ενδιαφερθούν και να προγραμματίσουν ‘ενεργειες καινοτόμου χαρακτήρα’, όταν δεν εχουν την δυνατότητα να καλύψουν τις βασικές λειτουργικές τους οικονομικές υποχρεώσεις;…

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκoνόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ) προχώρησε σε ψήφισμα-ανακοίνωση, με βασικά αιτήματα τα εξής:
«Να άρει την εξαίρεση των Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών από τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2009-2013.
Επιπλέον, το ΥΠΕΠΘ προτείνει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των ΑΕΙ, όπου εμπεριέχεται κανονισμός λειτουργίας βιβλιοθηκών που θυμίζει λειτουργία βιβλιοθήκης περασμένων δεκαετιών και πάντως εποχή προ ΕΠΕΑΕΚ.
Ως επιστέγασμα, ο ΟΣΔΕΛ διεκδικεί εκατομμύρια ευρώ από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για τις φωτοτυπίες που βγάζουν οι αναγνώστες από ελληνικά βιβλία! Και το Υπουργείο κωφεύει…
Άμεσο αποτέλεσμα, μεταξύ πολλών άλλων σημαντικών, που καταγράφονται στις ανακοινώσεις των πιο πάνω φορέων, είναι και η απόλυση των 500 και πλέον βιβλιοθηκονόμων που απασχολούνται σε αυτές και μισθοδοτούνται από τα ΚΠΣ.

[…]
Καλούμε τον κ. Υπουργό:
Να εξασφαλίσει τη συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες,
1. Να μεριμνήσει ώστε να επανενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2009- 13 οι Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί,
2. Να δεχτεί τις προτάσεις του ΣΕΑΒ για το ΕΣΠΑ, τον εσωτερικό κανονισμό των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και τον ΟΣΔΕΛ,
3. Να ενισχύσει την ίδρυση και θεσμοθέτηση των ακαδημαϊκών καταθετηρίων και των αρχείων ανοιχτής πρόσβασης.»

(ολόκληρο το ψήφισμα εδώ)

(Σχόλια:
ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, ουσιαστικά το επόμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
ΣΕΑΒ: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – HEAL-LINK,
ΕΠΕΑΕΚ: Επιχειρισιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης,
ΟΣΔΕΛ: Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου)

Παράλληλα, 260 περίπου συμβασιούχοι εργαζόμενοι απο βιβλιοθήκες 35 ιδρυμάτων συγκεντρώθηκαν στην πρώτη πανελλαδική τους συνάντηση, το Σάββατο 17 Μαΐου 2008 (στα γνωριμά μας κτίρια Γκίνη), με σκοπό τον προγραμματισμό συλλογικών δράσεων για την διεκδίκηση των αιτημάτων τους (το ψήφισμα του Συλλόγου Συμβασιούχουν Εργαζομένων εδώ).

Θα συμφωνήσουν νομίζω όλοι πως οι βιβλιοθήκες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ακαδημαϊκής ζωής τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους καθηγητές και χρησιμοποιούνται καθημερινά απο εκατοντάδες ατόμων. Είναι τουλάχιστον απογοητευτικό να απαξιώνεται από το ΥΠΕΠΘ το πιο ζωτικό ίσως κομμάτι των πανεπιστημίων μας. Το ζήτημα της αποκατάστασης της χρηματοδότησής των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών είναι άμεσης προτεραιότητας και απαιτείται πίεση στους αρμόδιους φορείς.

Σχετική ανακοίνωση στην κεντρική σελίδα του Heal-Link: http://www.heal-link.gr/

Πηγές
http://www.tovimadaily.gr//Article.aspx?d=20080403&nid=8057209&sn=&spid=
http://buzz.phigita.net/tag/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5%CF%82
http://unioncat.blogspot.com/2008/04/blog-post_21.html
http://www.scribd.com/word/full/2619871?access_key=key-2cr6pl6dan1tm1c925l1
http://unioncat.blogspot.com/2008/03/blog-post_27.html
http://unioncat.blogspot.com/2008/05/blog-post_20.html
http://unioncat.blogspot.com/2008/05/blog-post_14.html

3 Σχόλια

  1. Πολύ καλή δουλειά παιδιά!

    Χτες ήρθαν και στη Γ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών Η/Υ στο Ηράκλειο εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας και μας ενημερώσανε σχετικα…

  2. τρία σχετικά βίντεο:


  3. […] για τη διακοπή της χρηματοδότησης μπορείτε να βρείτε σε αυτό το αρθρο) Κατά δεύτερο, και κυριότερο, να αναδημοσιεύσουμε  το […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: