Ο δαίμονας του τυπογραφείου

Πρόσφατα είχαμε μια μεγάλη επιτυχία των φοιτητών της σχολής μας. Όχι,δε βρήκαν όλα τα λεφτά για την εκδρομή του 3ου έτους, ούτε καταργήθηκαν οι στατικές (ο καθένας με τα προβλήματά του σωστά;). Είχαμε μια επιτυχία σε ενα θέμα φαινομενικά τόσο ασήμαντο, αλλά κατά βάθος τόσο σημαντικό… Οι συμφοιτητές μας, λοιπόν, μετά από κινητοποίηση και συλλογή υπογραφών (μεγάλο όπλο όταν το χρησιμοποιείς σωστά) κατάφεραν να αναγκάσουν τη διοίκηση της σχολής να διανέμονται με έξοδα της σχολής και όχι των φοιτητών, όπως γινόταν μέχρι πρόσφατα, οι σημειώσεις που ήταν διαθέσιμες για το μάθημα της υδραυλικής. Μπορεί να έχουμε να κάνουμε με 100-200 σελίδες αλλά το θέμα πάει πιο βαθειά. Συνέχεια