Περί Μετεγγραφών…

Αν κάποιος αποτολμούσε να γράψει μια ολοκληρωμένη ανάλυση των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών της σχολής των Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π, σίγουρα θα είχε αναφορές σε ένα γεγονός που γιγαντώθηκε τα τελευταία χρόνια, σε βαθμό που να αποτελεί πρόβλημα για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος: το πρόβλημα του αριθμού των μετεγγραφών. Οι μετεγγραφές φοιτητών από περιφερειακές σχολές στη σχολή του Ε.Μ.Π, οι οποίες πραγματοποιούνται για πολλούς λόγους (οικονομικούς, κοινωνικούς, προσωπικούς κ.α) είναι ιδιαίτερα αυξημένες τα τελευταία ακαδημαϊκά έτη, με συνέπεια να μετατρέπονται από φυσιολογική διαδικασία σε επίπονο γεγονός για το Πολυτεχνείο, όπως και για όλες τις κεντρικές σχολές της χώρας.

Σίγουρα ο εκτεταμένος αριθμός μετεγγραφών που πραγματοποιούνται στο πρώτο (κυρίως) έτος, όπως και οι επιπτώσεις αυτού του φαινομένου στην ποιότητα της διδασκαλίας και στην οργάνωση όλων των εκπαιδευτικών ζητημάτων της σχολής, είναι ένα πρόβλημα που έχουν παρατηρήσει και βιώσει όλοι οι φοιτητές, και ειδικά αυτοί που πέρασαν κατευθείαν από τις Πανελλήνιες και είδαν τον αριθμό των φοιτητών να διπλασιάζεται μέσα σε 2 εξάμηνα. Το πρόβλημα αυτό, αν και παρουσιάζεται στην πλειονότητα των κεντρικών σχολών που έχουν ίδια ή και αλληλοκαλυπτόμενα αντικείμενα με περιφερειακές σχολές, είναι ιδιαίτερα έντονο στη σχολή μας, λόγω του πλήθους των σχολών των Πολιτικών Μηχανικών που υπάρχουν στην ελληνική περιφέρεια: η σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η σχολή της Πάτρας, του Βόλου (πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) καθώς και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης συνθέτουν το μοτίβο των περιφερειακών σχολών ίδιου αντικειμένου με το δικό μας. Σχολές οι οποίες έχουν παρόμοιες θέσεις εισαγωγής από Πανελλήνιες με τη δική μας, και από τις οποίες διαρρέει ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών προς το Ε.Μ.Π.

Συνέχεια