Εκαστος στο είδος του

Το να έχεις σε ένα σύνθετο έργο περιπτώσεις όπου διαφορετικές ειδικότητες θα συνεργαστούν και συχνά θα φτάσουν και στην σύγκρουση, είναι πράγμα αναπόφευκτο αλλά και αναγκαίο.

Οταν όμως τα όρια ξεπερνιώνται και ο ένας νομίζει ότι κάνει καλύτερα την δουλειά του άλλου, και μπορεί να έχει γνώμη πάνω από τον ειδικό (γιατί απλά «ξέρει»), τότε σου τη δίνει στα νεύρα. Τότε είναι που άλλος δουλεύει, άλλος πληρώνεται, όλοι μπλέκουμε τα μπούτια μας και κάποιος τρώει το κεφάλι του.

Και σου τη δίνει πραγματικά όταν συνειδητοποιείς ότι όλη η κοινωνια μας έχει αυτή τη μορφή, τη μορφή του ξερόλα!