2, ναί κυρίες και κύριοι,2

ούτε ένα, ούτε 3, αλλά 2